triệu phú

14 suy nghĩ khác người về tiền bạc của các triệu phú

Khi quan tâm tới tiền, các triệu phú lại nghĩ khác. Ngoài những người trúng xổ số và tội phạm,

Tôi đã thay đổi suy nghĩ và thành triệu phú ở tuổi 22

Không ai có thể ngăn cản bạn thực hiện giấc mơ của mình. Gần như mỗi người từng thất bại